Kancelaria Prawnicza Sojka Ciask S. C.

Ul. Elbląska 15/17
01-747 WARSZAWA
Tel/Fax: +48 22 313 23 71
E-mail: kancelaria@kpsc.eu
NIP: 525-25-28-855
REGON: 146044501

ODDZIAŁ W CHORZOWIE:
UL. Kosciuszki 6 Lok. 220
41-500 CHORZÓW
Tel: +48 32 771 39 42
Fax: +48 32 771 29 86

RACHUNKI BANKOWE PKO BP S.A. ODDZIAŁ 2 W WARSZAWIE
PLN 75 1020 1026 0000 1702 0198 4343
EUR 83 1020 1026 0000 1902 0198 4392